27.03.2020
Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa izplatības dēļ, Valkas novada dome 2020. gada 26. marta domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus

 

par 2020. gada 1.ceturksni - uz 2020. gada 29. maiju

par 2020. gada 2.ceturksni - uz 2020. gada 15. jūliju

par 2020. gada 3.ceturksni - uz 2020. gada 15. septembri

 

Pateicamies tiem maksātājiem, kuri nekustamā īpašuma nodokli par 2020. gadu pilnā apmērā vai daļēji jau ir samaksājuši.

 

Atgādinām, ka nomaksāt NĪN iespējams arī attālināti internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

 

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Daira Zalužinska

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.