03.05.2022
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai. Līdz 16. maijam veicams otrais šā gada nodokļa maksājums.

Valkas novada pašvaldība atgādina, ka līdz 2022. gada 16. maijam veicams otrais šā gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

Atgādinām, ka saskaņā ar likumu, nekustamā īpašuma nodoklis ir jāmaksā reizi ceturksnī - līdz maksājuma paziņojumā norādītajiem termiņiem.

 

Nomaksāt nodokli, iespējams internetbankā, portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, kā arī Ērģemes, Kārķu, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldēs.

 

Valkas pilsētas kase Semināra ielā 29, maksājumus pieņem otrdienās no 9.00 līdz 12.00 un ceturtdienās no 12.00 līdz 16.50  (tālr. nr. 64722059 vai 26425031).

 

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā arī norādīt maksājuma mērķi un maksāšanas paziņojuma Nr..

 

Pārskaitījums veicams uz SEB bankas kontu, LV16UNLA0050014283134 vai Swedbankas kontu LV60HABA0551032873013.

 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

 

Gadījumā, ja Jūs pamatotu iemeslu dēļ nevarat veikt nekustamā nodokļa samaksu noteiktajā termiņā, sazinieties ar nekustamā īpašuma nodokļa administratoru, jo saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu, Valkas novada pašvaldībai ir tiesības, pamatojoties uz Jūsu, kā nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu, pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku.

 

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā vai e-adresē.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa administrators turpmāk pieejams Semināra ielā 29, tālrunis – 29237967.

 

Pateicamies tiem nodokļu maksātājiem, kas nekustamā īpašuma nodokli jau samaksājuši.

 

Informāciju sagatavoja:

Daira Zalužinska,

Valkas novada pašvaldības

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore
mob.tālr. 29237967

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.