Kapsētas

Vienreizēja nomas maksa par jaunu  kapavietu (bez PVN)

Kapavieta

Laukums (m2)

Maksa par kapavietu Cimzes kapos

Maksa par kapavietu

Meža, Ebreju kapos

Maksa par kapavietu
Stoķu, Ērģemes, Vijciema, Aumeisteru kapos

Vienvietīga

5.25

41.32 EUR 

24.79 EUR 

8.26 EUR 

Divvietīga

9

57.85 EUR 

41.32 EUR 

16.53 EUR 

Trīsvietīga

12

74.38 EUR 

57.85 EUR 

24.79 EUR 

Četrvietīga

15

90.91 EUR 

74.38 EUR 

33.06 EUR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Maksas pakalpojumi Valkas  novada kapos (bez PVN)

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Cimzes, Meža, Aumeisteru

Stoķu, Ērģemes, Vijciema kapos

 

Kapličas iznomāšana

diennakts

3.305 EUR 

1.65 EUR

 

Kapličas noma bēru ceremonijas laikā

vienreizēja

8.26 EUR 

4.13 EUR 

 

Sēru zvana izmantošana bēru cermonijā (Meža,

Aumeisteru kapos)

vienreizēja

3.305 EUR  

Apbedījuma vietas ierādīšana esošā vietā

vienreizēja

8.26 EUR 

8.26 EUR

 

Dēļu iznomāšana kapu malu nostiprināšanai

vienreizēja

4.13 EUR 

4.13 EUR