26.04.2021
VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs apmeklē RAAC “Daibe”

22.aprīlī Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” notika VARAM ministra Artūra Toma Pleša un SIA “ZAAO” vadības tikšanās.

 

Ministrs iepazīstināts ar aktuālajiem attīstības projektiem – bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveidi un ieceri kopā ar pašvaldību izbūvēt ražošanas ēkas, lai veicinātu aprites ekonomikas principu realizēšanu.

 

Ministra uzmanība vērsta uz to, ka kopīgi jāturpina risināt jautājums par no pārstrādātajiem atkritumiem radīto izejmateriālu pielietošanu tautsaimniecībā, kas attiecas uz būvniecības atkritumu pārstrādi un īpaši aktuāli būs, kad bioloģiski noārdāmo atkritumu rūpnīca sāks savu darbu.

 

Tā kā poligona gāzes savākšana un efektīva izmantošana ir būtisks priekšnosacījums siltumnīcefektu gāzu (SEG) emisiju samazināšanai atkritumu apsaimniekošanas procesā, vērsta uzmanība uz to, ka šī brīža normatīvais regulējums padara biogāzes efektīvu izmantošanu elektroenerģijas ražošanā par faktiski neiespējamu un nerentablu, tāpēc būtu nepieciešams atsevišķs normatīvais regulējums, kas attiektos uz atkritumu pārstrādes procesu. Tāpat ar atbalsta pasākumiem būtu jāveicina biometāna ražošana un izmantošana transportu darbināšanai, kas palīdzētu samazināt SEG emisijas.

 

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis ministru aicināja iesaistīties pārstrādes veicināšanas ideju izvērtēšanā, kas notiks šā gada augustā pasākuma hakatons “DaibeZero” ietvaros, uz ko ministrs sniedza apstiprinošu atbildi, piekrizdams darbam hakatona žūrijā.

 

Pārrunāta arī pievaddceļa sakārtošanas projekta uz RAAC “Daibe” virzība.

 

Ministrs Plešs atzina, ka uzņēmums iet pareizo, atbalstāmu attīstības ceļu, meklējot pārstrādes iespējas un aktualizējot pārstrādātā materiāla pielietošanas problemātiku.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.