05.02.2019
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām

SIA „Valkas Namsaimnieks” informē, ka  sakarā ar to, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija ir apstiprinājusi SIA „ZAAO” jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā
„Daibe”, no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu būs 16,01 EUR/m³ ( neieskaitot) PVN.

 


Sakarā ar Dabas resursu nodokļa likmes paaugstināšanu, no 2019. gada 1. janvāra maksa par
liela izmēra atkritumu savākšanu būs 31,05 EUR  par kubikmetru (neieskaitot PVN).

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.