21.04.2020
Gints Kukainis: Radīt tīrāku vidi nākamajām paaudzēm

SIA “ZAAO” (ZAAO) jau vairāk nekā divdesmit gadus veiksmīgi strādājusi savu pašvaldību teritorijās, izpildot Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas plānu, nemitīgi tiecoties sasniegt vairāk, meklējot piemērotākos risinājumus atkritumu apsaimniekošanā, sabiedrības izglītošanā un vides ilgtspējībā.

 

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Atskatoties uz aizvadīto gadu ir skaidrs, ka ir noslēdzies ļoti būtisks posms. Vairāk kā divdesmit gadus uzņēmums ZAAO Aivara Sirmā vadībā no idejas ir izaudzis par flagmani savā nozarē, izdarīts ir milzīgs darbs sabiedrības izpratnes, likumdošanas un praktisko darbību veidošanā par to, ko darīt ar atkritumiem. Turpinot uzsākto, dosimies tālāk, meklēsim jaunas idejas, jaunus izaicinājumus, lai arī turpmāk uzņēmums saviem klientiem varētu sniegt kvalitatīvus, mūsdienu prasībām atbilstošus pakalpojumus. Klientu prasības pieaug un sabiedrībai aizvien vairāk patīk sev nepieciešamo izdarīt pēc iespējas ātrāk - 24/7 - mums tam ir jāpielāgojas, jāatrod jaunas inovācijas un pakalpojumi, radot ērtāku un labāku savstarpējo sadarbību starp klientu un uzņēmumu.

 

Būtiski ir turpināt sekmēt vides izglītību, lai visi kopā spētu radīt tīrāku vidi mūsu nākamajām paaudzēm. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienība ir pievērsusi īpašu vērību vides jautājumiem, tiek nosprausts “Eiropas zaļais kurss”, kurš apliecina apņēmību risināt ar klimatu un vidi saistītās problēmas, kas ir mūsu paaudzes virsuzdevums. Šie ir jauni izaicinājumi gan sabiedrībai, gan arī ZAAO. Mums visiem jāapzinās, ka tas ko izdarījām vakar, rada šodienu un veido rītdienu nākamajām paaudzēm. Es ļoti ceru, ka aizvien vairāk sabiedrībā veidosies ieradumi, kuri būs balstīti vides ilgtspējībā, ievērojot aprites ekonomikas pamatprincipus.”

 

Izmaiņas nozarē aizvadītajā gadā pasaules līmenī arī ZAAO radīja darbības riskus. Apstākļi, kas ietekmēja otrreiz pārstrādājamo materiālu cenas tirgū, ietekmēja saimnieciskās darbības finansiālos rezultātus. Dalīti vākto atkritumu realizācijas cenu straujais kritums vairākiem materiālu veidiem, lika pārskatīt atkritumu dalītās vākšanas pakalpojuma sniegšanas kārtību. Neskatoties uz to, kopumā gads pavadīts veiksmīgi. Neto apgrozījums pieaudzis par 11.18 %, un uzņēmums strādājis ar peļņu.

 

2019.gadā ieviests jauns pakalpojums Valmieras, Cēsu, Limbažu, Valkas, Smiltenes un Saulkrastu privātmāju iedzīvotājiem, piedāvājot individuālo dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu. Izbūvēta jauna atkritumu krātuve ražošanas atkritumu apglabāšanai Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe”.  

 

Gan šis, gan nākamais gads būs jaunu izaicinājumu laiks, akcentē ZAAO vadītājs Gints Kukainis: “Latvijā atkritumu apsaimniekošanas nozare šobrīd ir jauna posma sākumā. Esam gatavi izpildīt un ieviest Eiropas Savienībā noteiktās direktīvas un ceram, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tuvākajā laikā varēs piedāvāt iniciatīvas, kuras mēs kā valsts vēlamies sasniegt. Pēc valstī izstrādāta Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028. gadam varēsim uzsākt Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi Ziemeļvidzemei. Jādomā par bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) dalītu savākšanu un tekstila atkritumu savākšanu. Liels izaicinājums būs nodrošināt BNA pārstrādi, ko plānots īstenot RAAC “Daibe”.” Investēsim arī RAAC “Daibe” infrastruktūras attīstībā, lai uzlabotu notekūdeņu attīrīšanas procesu efektivitāti.

 

Domājot par klientu iespēju daudz  ērtāk veikt pakalpojuma saņemšanai nepieciešamās darbības e-vidē, būtisks akcents uzņēmumā kopumā tiks likts uz pakalpojumu sniegšanas digitalizācijas attīstību. Ejot līdzi izglītības satura izmaiņām Latvijas izglītības sistēmā, attīstīsim vides izglītības programmas piedāvājumu izglītības iestādēm, ietverot vairāk kompetenču pieeju mācību procesā un integrējot tēmas mācību saturā.

 

Par būtiskākajiem ZAAO 2019.gada notikumiem, pārvaldes modeli, darbinieku politiku, sociālās atbildības projektiem, pakalpojumu raksturojumu, nefinanšu rādījumu atspoguļojumu – iespējams uzzināt izdevumā “Nefinanšu ziņojums 2019”, kas izvietots www.zaao.lv sadaļā “Par mums”.

 

ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums un nodrošina kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pārstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu, sagatavošanu apglabāšanai, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos. Uzņēmumā tiek uzturēta integrētās vadības sistēma, kas atbilst starptautiskajiem kvalitātes un vides pārvaldības standartiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.