24.10.2013
Paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis

Valkas novada dome ir nolēmusi paaugstināt nekustamā īpašuma nodokli nesakoptu un vidi degradējošu būvju īpašniekiem. Nodoklis paaugstināts līdz 3% no būvei piekritīgas zemes vērtības.  Ir izveidota Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanas komisija. Tās priekšsēdētājs – izpilddirektors A.Cekuls, komisijas locekļi – būvinženieris M.Zālītis, pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja I.Vehi, juriste A.Jurjāne, deputāts A.Sjademe. Komisija apsekos visu Valkas novadu, lai apzinātu īpašumus, par kuriem nerūpējas. Pašvaldība cer, ka šis lēmums liks sarosīties nesakopto būvju saimniekiem un tie centīsies sakārtot savus īpašumus. Valkas novadā ir ļoti daudz pamestu, sagruvušu māju, fermu, garāžu un šķūņu. Dome aicina iedzīvotājus sakopt savus īpašumus laikus, lai nebūtu jāmaksā paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.