24.08.2017
Nelikumīgi izgāž atkritumus

Valkas novada Pašvaldības policija regulāri saņem informāciju par Valkas novada teritorijā nelikumīgi izgāztajiem atkritumiem. Par šādām nelikumīgajām izgāztuvēm pārvēršas gan meži, pļavas, ceļu nomales, gan pilsētā un pagastos kapos paredzētās atkritumu konteineru vietas, kurās ļaundari tīšām atved un izgāž gan būvgružus, gan sadzīves atkritumus. Par aizvien jaunām un lielākām nelikumīgajām atkritumu izgāšanās vietām Pašvaldības policijas darbiniekus informē iedzīvotāji, tā teikt “dabas draugi”, līdzcilvēki, kuriem rūp dabas un kuri vēlas dzīvot tīrākā vidē. Par apliecinājumu, cik šausmīgi izskatās šādas nelegālās izgāztuves, kalpo nevienaldzīgo iedzīvotāju iesūtītās bildes.

         

Iesūtītajos attēlos, kā arī pēc ierēdņu izbraukšanas uz norādītajām nelikumīgajām izgāztuvēm, redzamās situācijas bieži liecina par to, ka sakrājušās atkritumu kaudzes kāds īpašnieks vai vairāki īpašnieki ir vēlējušies atbrīvoties gan no sadzīves atkritumiem, vecām mēbelēm, automašīnu riepām, gan no vecām lupatām, saplēstiem traukiem un pudelēm, gan no būvgružiem, veciem logiem un ķieģeļiem, kas ir kaitīgi apkārtējai videi.

         

Vainīgās personas atrašanā un pierādīšanā, ka tieši viņš ir pārkāpis likumu un citai personai vai valstij piederošajā īpašumā ir izgāzis atkritumus, kalpo Valkas novada Pašvaldības policijas rīcībā esošās kameras, gan iedzīvotāju atsaucība un ziņojumi par visāda veida aizdomīgajiem transporta līdzekļiem un personām.

         

Pārkāpējiem tiek piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa  58.pantu - Vides piesārņošana un piegružošana.

         

Par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

         

Valkas novada dome aicina rīkoties atbildīgi un nepiesārņot vidi. Gadījumos, ja šādas situācijas tiek novērotas, iedzīvotājus lūdz nepalikt vienaldzīgiem – ziņot par patvaļīgu atkritumu izvešanu mežā pašvaldības policijai vai citām pašvaldības atbildīgajām iestādēm.

         

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aksana Markoviča

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>