28.10.2019
Nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju ievērībai

Valkas novada dome atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa ceturtā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2019. gada 15. novembrim.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu.

 

Nomaksāt NĪN iespējams - pašvaldības kasē (Semināra iela 29, Valkā, no 900-1300), Valkas novada pagastu pārvaldēs, pastā, internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv. Maksājumu veicot internetbankā, būtiski ir pārliecināties vai norādīts maksājuma mērķis (NĪ nodoklis, Pers. konta Nr....).

 

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

 

Informējam, ka turpmāk, nekustamā īpašuma nodoklis par visiem vienai personai piederošiem īpašumiem, tiks nosūtīts vienā kopējā maksāšanas paziņojumā.

 

Valkas novada domes

nekustamā īpašuma nodokļa administratore Daira Zalužinska

29237967

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.