13.03.2019
Nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju ievērībai

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1.aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā.

 

Nomaksāt NĪN iespējams Valkas novada domes kasē, (Semināra ielā 29 no 830-1300), internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, un norādīt pers. konta nr.

 

Ja persona nav saņēmusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, lūgums darba laikā vērsties Beverīnas ielā 3, Valkā, pie nekustamā īpašuma nodokļa administratora.

 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai, kā arī iespējams veikt NĪN samaksu.

 

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Automātiski sagatavota atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes
nekustamā īpašuma nodokļa administratore
Daira Zalužinska
mob. tālrunis 29237967

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.