20.06.2016
Nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņas paziņojums

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešajai daļai, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties.

 

Valkas novada pašvaldībā 2016. gada 16. jūnijā pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/16/40 "Par administratīvā akta piespiedu izpildi". Lūdzam Ivaru Gustapu, dzim. 19.01.1971. līdz 04.07.2016. ierasties Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, 1. stāvā, 13.kabinetā, lai iepazītos ar Lēmumu-Izpildrīkojumu.

 

Valkas novada pašvaldībā 2016. gada 16. jūnijā pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/16/402 "Par administratīvā akta piespiedu izpildi". Lūdzam Indru Meļķi, dzim. 13.08.1956. līdz 04.07.2016. ierasties Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, 1. stāvā, 13.kabinetā, lai iepazītos ar Lēmumu-Izpildrīkojumu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.