03.03.2020
Mūžībā devies Valkas pilsētas Goda pilsonis Guntis Freibergs

Guntis Freibergs

(03.05.1944. – 27.02.2020.)

 

Tavs mūžs

Ir dzimtā pusē sēti graudi,

Tie cauri gadiem jaunus asnus dzīs.

Caur paveikto, kas nebeigs dzīvot ļaudīs,

Plauks piemiņa un sirdīs nezudīs.

                               /K.Apškrūma/

 

27. februārī, 75 gadu vecumā, aizsaulē devies Valkas pilsētas Goda Pilsonis, bijušais J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors Guntis Freibergs.

 

Dzimis 1944. gada 3. maijā, Ventspilī. Bērnību pavadījis Dundagas pusē, izrādot interesi par mūziku jau no agras bērnības, mācījies akordeona spēli Talsu mūzikas skolā. 1962.g. pabeidza Ventspils mūzikas vidusskolas flautas klasi un 1971.g., absolvējot J.Vītola Latvijas Valsts konservatoriju (tagad mūzikas akadēmiju), ieguvis flautas spēles pedagoga kvalifikāciju.

 

Darba gaitās Guntis Freibergs no 1963.g.-1968.g. bija pūtēju klases un teorētisko priekšmetu specialitāšu skolotājs J.Cimzes Valkas mūzikas skolā. No 1968.g. – 2012.g. J.Cimzes Valkas mūzikas skolas direktors, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles pedagogs, par skolotāju strādājot līdz pat 2018. gadam.

 

Allaž bija sabiedriski aktīvs, atsaucīgs, iniciatīvām bagāts, ar prasmi savas idejas īstenot praksē. G.Freiberga nopelns ir tas, ka skolai 1981.gadā tika piešķirts Jāņa Cimzes vārds. Tajā pašā gadā tika rīkotas pirmās Cimzes dienas. Joprojām katru pavasari Valkā nedēļas garumā notiek garīgās un klasiskās mūzikas koncerti, festivāli un konkursi jaunajiem vijolniekiem, akordeonistiem, dziedātājiem, sitaminstrumentālistiem, arī ar ārzemju jauno mūziķu piedalīšanos. Ilgus gadus Guntis Freibergs bija Latvijas mūzikas mācību iestāžu asociācijas Domes loceklis,  kā arī Latvijas mūzikas skolu informatīvā izdevuma “Partita” idejas autors un ilggadīgs redaktors.

 

G.Freiberga  realizētie projekti ir padarījuši mūzikas dzīvi Valkā un Valkas novadā savdabīgu un daudzveidīgu, atpazīstamu ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Vācijā, Dānijā, Krievijā. Viņa audzēkņi regulāri ieguva godalgotas vietas  gan valsts, gan starptautiskos konkursos.

 

Mūzikas mīlestība bija Gunta Freiberga ģimenes dabīga, svarīga daļa, tā turpinās gan bērnos, gan mazbērnos. 

 

Kā vienam no pirmajiem Guntim Freibergam 1998.gadā tika piešķirts Valkas pilsētas Goda pilsoņa nosaukums.

 

Par mūža ieguldījumu mūzikas izglītības attīstībā Latvijā un nozīmīgu devumu kultūrvides saglabāšanā un attīstībā Ziemeļvidzemē 2012.gadā viņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

 

Visdziļākā līdzjūtība Gunta Freiberga ģimenei, tuviniekiem, kolēģiem, audzēkņiem, draugiem.

 

Izvadīšana piektdien, 6. martā, plkst. 14.00 no Cimzes kapiem.

 

Valkas novada dome un J.Cimzes Valkas Mūzikas skola

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.