04.12.2012
Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā!

Lai izveidotu Valkas novadu pagastu pamatskolas par daudzfunkcionāliem kopienas Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centriem, Valkas novada Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un pagastu pamatskolām sagatavoja projektu „Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā” Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtai „Skola kā kopienas attīstības resurss”. Projekta īstenotājs ir Valkas novada pagastu pamatskolas – Ērģemes pamatskola, Kārķu pamatskola, Ozolu pamatskola un Vijciema pamatskola.

 

Projekta mērķis ir sekmēt pagasta iedzīvotāju sociālo aktivitāti un pašnodarbinātību, veidot partnerību starp skolu, pašvaldību, uzņēmējiem un nevalstiskā sektora organizācijām un nodrošināt jaunas iespējas apgūt praktiskās iemaņas dažādās latviskās dzīvesziņas jomās.

 

Projekta ietvaros katrā skolā plānots organizēt praktiskās apmācības „Latviskās dzīvesziņas” rokdarbos, kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un datorzinībās, četrus tematiskos pasākumus „Gadskārtas” un četrus vienas dienas pieredzes apmaiņas pasākumus „Radošās vasaras nodarbības”. Lai kvalitatīvi realizētu šo aktivitāšu ieviešanu un pēc projekta nodrošinātu daudzfunkcionālo centru darbību, pamatskolas projekta ietvaros iegādāsies nepieciešamo inventāru un pamatlīdzekļus. Projekta īstenošanas laiks no 2012. gada 1. decembra līdz 2013. gada 30. novembrim. Plašāka informācija par praktisko apmācību un tematisko pasākumu tēmām un norises laikiem pieejama pagasta pamatskolās un Valkas novada domē. Praktiskās apmācības un tematiskos pasākumus aicināti apmeklēt visi pagasta iedzīvotāji un citi interesenti!

 

Projekta kopējais budžets 14 346,94 LVL. Projektu finansē Atvērtās sabiedrības fondi (Open Society Foundations – OSF) 14 046,94 LVL apmērā, un tā ieviešanu atbalsta Sorosa fonds – Latvija. Plašāka informācija par Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv. Valkas novada domes līdzfinansējums projekta ieviešanai ir 300,00 LVL. Granta līgumu plānots parakstīt š.g. 11. decembrī SFL iniciatīvas 2. kārtas ievadkonferencē „Skola kā Latvijas kopienas attīstības resurss: drošs turpinājums un jauns sākums” Rīgā.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

Tālr.: 64722250

E – pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.