07.11.2014
Lemj par Valkas novada teritorijas plānojuma 2010.-2022.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu (protokols Nr.15, 14.§) "Par Valkas novada teritorijas plānojuma 2010.-2022.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, tā izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums uzsākt Valkas novada teritorijas planojuma 2010.-2022.gadam grozījumu izstrādi. Lēmums par grozījumu uzsākšanu

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.