26.03.2019
Lauku ballē godina sakoptāko īpašumu saimniekus un lauksaimniekus

22. martā sesto gadu pēc kārtas Valkas pilsētas kultūras namā norisinājās Valkas novada Lauku balle, kurā godināja lauksaimniekus un sakoptāko īpašumu saimniekus.

 

Lauku balli organizēja novada dome un tajā pašvaldība ar apbalvojumiem un dāvanām teica paldies vietējiem zemniekiem par ikdienā ieguldīto darbu. Kā ierasts, pasākumā godināja arī sakoptāko īpašumu saimniekus.

 

Pateicības Valkas pagastā un pilsētā saņēma:

z/s "Krastiņi" – Lārmaņu ģimene - par videi draudzīgu saimniekošanu un dalīšanos zināšanās gan novada, gan valsts mērogā

z/s “Tilgaļi”- Sildaru ģimene - par sekmīgu ģimenes saimniekošanu laukos

SIA “Ligumss”- par pakalpojumu dažādību un nodarbinātības veicināšanu novadā

SIA "Vārpas 1" – par nemitīgu un uz inovācijām balstītu uzņēmuma attīstību

z/s “Vekši” -  par videi draudzīgu saimniecības attīstību

 

Pateicības Ērģemes pagastā saņēma:

z/s "Kārkliņi" - par lauksaimniecības zemju iekopšanu un lauku ainavas veidošanu

Ilze Leicāne  - par lauku dzīves un saimniekošanas popularizēšanu bērnu un jaunatnes nometnēs un pasākumos

z/s "Lejiņas" un p/s "Graviņas" – par saimniecību attīstību, dažādību un raženu kopdarbu

 

Pateicības Kārķu pagastā saņēma:

z/s "Mežavoti" - par saimniecības izaugsmi un modernizāciju

Anna Tropa un Artūrs Bērziņš - par aktīvu un radošu tūrisma pakalpojumu izveidi un attīstību

Sanita Gulbe un Inga Vīksne - par sekmīgu un aktīvu mājražošanas produktu ražošanu un realizāciju

 

Pateicības Vijciema pagastā saņēma:

z/s "Pilskalni"  - Aivars Berkolds - par ilglaicīgu un noturīgu saimniekošanu laukos

Lauris Blauss - par sekmīgu saimniekošanu laukos

z/s "Jaunlezdiņi" -  Aivars  Eglītis - par raženu darbu un graudsaimniecības izaugsmi

z/s "Mazkrieviņi" - Pružinsku ģimene - par bioloģiskās saimniecības izaugsmi un attīstību laukos

z/s "Mežciems" -  par sekmīgu piensaimniecības attīstību

 

Pateicības Zvārtavas pagastā saņēma:

z/s "Pļavnieki" - par saimniecības attīstību un izaugsmi;

z/s "Stirnas" - par videi draudzīgu saimniekošanu;

Viesu nams "Mednieki" - par sekmīgu darbu tūrisma nozarē;

Biedrība "Atrodi laiku sev" - par investīciju piesaisti laukos, par radošu un aktīvu darbu.

 

Pateicību par Valkas novada sakoptāko īpašumu 2018. gadā saņēma.

Rudīte Kaire "Upmales", Kārķu pagastā;      

Bošu ģimene "Straumītes", Ērģemes pagastā;  

Zalužinsku ģimene Strautu ielā 1, Valkas pilsētā;

Mihails Spasjuks Smilšu ielā 11a, Valkas pilsētā;

Kašu ģimene "Meldri", Valkas pilsētā;

Maria Vaskina "Zeltiņi", Valkas pagastā;

Guntis Bašķis "Baldiņi", Valkas pagastā;

Bošu ģimene "Liepiņas", Vijciema pagastā;

Solvita Aleksejeva Liepu ielā 1, Zvārtavas pagastā;   

Kalniņu ģimene "Aņņi", Valkas pagastā - par sekmīgu dalību valsts daiļdārzu konkursā.

Valkas novada Lauku balle (I.Leitis)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.