04.03.2019
LPS iebilst pret Finanšu ministrijas vēlmi mainīt aizņemšanās nosacījumus pašvaldībām

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) iebilst pret Finanšu ministrijas vēlmi jau 2019. gadā mainīt aizņemšanās nosacījumus pašvaldībām, paredzot aizņēmuma saņemšanai 25% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu.

 

Nosacījums par 25% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu attiektos arī uz aizņēmumiem izglītības objektu būvniecībai vai remontam.

 

Šogad būvniecība un remontdarbi izglītības jomā ir plānoti lielākajā daļā pašvaldību, tai skaitā arī avārijas situāciju novēršanai izglītības iestādēs.

 

LPS uzskata, ka prasība nodrošināt aizņēmumiem līdzfinansējumu nevar attiekties uz izglītības iestāžu un sociālo iestāžu investīciju projektiem, bet aizņēmumiem pārējo investīciju projektu īstenošanai pašvaldības budžeta līdzfinansējums nevar būt lielāks par 10% no kopējām projekta izmaksām. Līdzfinansējuma nosacījumu nav paredzēts attiecināt uz Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu.

 

“Valkas novads ir apstiprinājis savu budžetu un mums nav ne mazākās iespējas paredzēt 25% līdzfinansējumu investīcijām projektiem. Ja finanšu ministrija un valdība nemainīs savu nostāju, tas nozīmē, ka ļoti vajadzīgie plānotie remontdarbi bērnudārzā “Pasaciņa”, interešu centrā “Mice”, Ērģemes pamatskolā un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā nebūs iespējami.

 

Tā ir nepieļaujama situācija, jo cietēji sanāk gan audzēkņi, gan pedagogi un netieši arī bērnu vecāki. Līdz ar to mēs turpināsim diskusijas ar lēmuma pieņēmējiem, lai šo uzstādījumu mainītu,” komentē Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

 

Foto: No Latvijas Pašvaldību savienības arhīva

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Bunkus,

Latvijas Pašvaldību savienības

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

 

Ivo Leitis,

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.