10.10.2013
Kontrolēs transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu

Valkas novada dome ir pilnvarojusi pašvaldības policiju kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā, to paredz 2013.gada 25.jūlija domes sēdes lēmums (protokols Nr.15, 5.§).

Līdzko Valkas pašvaldības policija saņems vienoto protokolu veidlapas, tā uzsāks transportlīdzekļu  apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli. Par minēto noteikumu pārkāpšanu auto īpašnieki tiks sodīti saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos kontrole tiks ieviesta pakāpeniski, par to atsevišķi informējot iedzīvotājus.

 
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.