18.08.2017
Sociālo lietu komitejas sēdes darba kārtība (21.08.2017.)

Sociālo lietu komiteja sasaukta 2017. gada 21. augustā plkst. 08:00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

 

1. Par saistošo noteikumu Nr. „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo: Natālija Dubrovska – Sociālā dienesta vadītāja

 

2. Par saistošo noteikumu Nr._ “Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”” apstiprināšanu.

Ziņo: Natālija Dubrovska – Sociālā dienesta vadītāja

 

3. Par saistošo noteikumu Nr._ “Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.

Ziņo: Natālija Dubrovska – Sociālā dienesta vadītāja

 

4. Par saistošo noteikumu Nr._ “Grozījumi 2012.gada 29.novemba saistošajos noteikumos Nr.23 “Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.

Ziņo: Natālija Dubrovska – Sociālā dienesta vadītāja

 

5. Par pārstāvja deleģēšanu reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupā.

Informē: Natālija Dubrovska – Sociālā dienesta vadītāja

 

6. Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>