Komitejas

Vents Armands Krauklis – komitejas priekšsēdētājs

Agris Simulis

Sergejs Kuncevičs

Viesturs Zariņš

Aivars Sjademe

Kristīne Simonova

Unda Ozoliņa

Agris Simulis – komitejas priekšsēdētājs

Vents Armands Krauklis

Kristīne Simonova

Mārtiņš Kreilis

Andis Sula

Aivars Gailis

Valdis Šaicāns

Unda Ozoliņa – komitejas priekšsēdētāja

Vents Armands Krauklis

Sergejs Kuncevičs

Vita Bērziņa

Valdis Šaicāns

Maruta Stabulniece

Sandra Pilskalne

Viesturs Zariņš – komitejas priekšsēdētājs

Vents Armands Krauklis

Valdis Rogainis

Andis Sula

Vita Bērziņa

Sandra Pilskalne

Aivars Gailis

Vents Armands Krauklis - komitejas priekšsēdētājs

Valdis Rogainis

Unda Ozoliņa

Agris Simulis

Viesturs Zariņš

Kristīne Simonova

Mārtiņš Kreilis

>