11.05.2017
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība (13.05.2017.)

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.maijā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

1.Par Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Pumpuriņš” nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Inta Kruška, Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Pumpuriņš” vadītāja

2.Par Ozolu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

3.Par 2017./2018. akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

4.Par finansiālu atbalstu biedrībai “Cimdu ceļš”.

Ziņo: Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs

5.Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>