05.01.2018
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība (08.01.2018.)

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2018.gada 8.janvārī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība:

1. Par Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu 2018.gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

2. Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Valkas novada 2018.gadā rīkotajos sporta pasākumos.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

3. Par finansiālu atbalstu mācību treniņu nometnei.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

4. Par stipendijas piešķiršanu D.K.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

5. Par Valkas novada Kārķu pamatskolas reorganizāciju.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

6. Par Valkas novada Vijciema pamatskolas reorganizāciju.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

7. Par ģenerāļa Kureļa grāmatas projektu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

8. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

9. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

10. Par Latvijas Simtgades sporta spēlēm.

Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes daļas vadītājs

11. Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.