09.03.2018
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība

Sēde sasaukta pulksten 10.00,

Valkā, Raiņa ielā 28a – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā

 

Darba kārtība :

1. Par dalību fonda “1836” aicinājumā “Izgaismo Latviju”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2. Par Cēsu rotas 100-gades piemiņas vietas izveidošanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3. Par grāmatas “Lāčplēša ordeņa un Brīvības krusta kavalieri” izdošanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4. Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Atbalsta biedrības” lasīšanas veicināšanas programmas “Pašiem mazākajiem” finansiālu atbalstu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5. Par Kārķu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6. Par Vijciema sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

7. Ziņojums par izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumiem.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

8. Informācija par Izglītības stratēģijas gatavību un nākamajiem soļiem (laika grafiku).

Ziņo – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

9. Informācija par novada kolektīvu rezultātiem dažādās skatēs un gatavošanos Dziesmu un Deju svētkiem.

Ziņo – Līga Lāne, Masu pasākumu organizatore

 

10. Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.