10.08.2018
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība(13.08.2018.)

Sēde sasaukta pulksten 13.augustā plkst.10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

 

1.     Par iesnieguma izskatīšanu par fizisko aktivitāšu finansēšanu Kārķu pagastā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2.     Par Nolikuma Nr.__ “Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru – iesācēju konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” (V.Krile) nolikums” apstiprināšanu.

Ziņo – Zane Mīļā, Valkas pagasta Saietu nama “Lugažu muiža” vadītāja

 

3.     Par finansiālo atbalstu dalībai BMX riteņbraukšanas čempionātā Azerbaidžānā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4.     Par finansiālo atbalstu dalībai Eiropas junioru čempionātā petankā Spānijā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.     Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§).

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6.     Par 2014.gada 27.februāra noteikumu Nr.7 „Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Valkas novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” atcelšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

7.     Informācija Ērģemes pamatskolas direktores atbrīvošanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

8.     Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.