18.10.2019
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (21.10.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 21.oktobrī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§) 26.pielikumā.

ZIŅO – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2.   Par Valkas pagasta bibliotēku reorganizāciju.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3.   Par kaķu izstādes “Valkas kauss 2020” organizēšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4.   Par Valkas novada Kārķu sākumskolas reorganizāciju.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.   Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2019./2020. mācību gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6.   Par militāri patriotiskās spēles „Jaunie Latvijas sargi” organizēšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

7.   Informācija par jaunatnes darbu Valkā.

Ziņo – Romina Meļņika, Jaunatnes lietu speciāliste

 

8.   Informācija par Skola 2030 jeb jauno izglītības standartu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

9.   Informācija par iespējamo sadarbību ar Tartu Universitāti igauņu valodas apguves nodrošināšanai Valkas ģimnāzijā.

Ziņo – Unda Ozoliņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

 

10.Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.