16.08.2019
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (19.08.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 19.augustā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par finansiālu atbalstu hokejista T.J. dalībai nometnē.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2.   Par Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkas likvidāciju.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 19., 20., 24., 26., 27., 35., 44., 57. un 59.pielikumos.

ZIŅO – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4.   Informācija par skolu gatavību jaunajam mācību gadam (skolēnu skaits, pedagogu nodrošinājums utt.).

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

       Izglītības iestāžu vadītāji

 

5.   Informācija - kopsavilkums par piešķirtiem finanšu līdzekļiem sportistu atbalstam 2019.gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6.   Informācija par pārmaiņām Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļā.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

7.   Par grozījumiem Vijciema sākumskolas nolikumā.
Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


8. Par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēnu un skolotāju apmaiņas braucienu uz Ibilinu, Izraēlu.
Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


9. Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.