15.05.2020
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (18.05.2020.)

Sēde sasaukta 2020.gada 18.maijā plkst. 10.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva sēžu zālē un ZOOM platformā.

 

Darba kārtība :

1.   Par Valkas novada Bērnu un jauniešu centra Mice nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§).

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 58.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 62.pielikumā.

Ziņo – Līga Lāne, kultūras darba organizatore

 

5.   Par 2020./2021. akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6.   Par sadarbības piedāvājumu ar ARENANET.LV.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

7.   Informācija, ziņojumi un citi jautājumi :

7.1. par situāciju pēc 12.maija  kultūras dzīvē, kas uzsāks ierobežotu darbību utt.

Ziņo – Līga Lāne, kultūras darba organizatore

 

7.2. par situāciju sporta dzīvē

Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs

 

7.3. par situāciju izglītībā, gan par mācību gada noslēgumu - eksāmenu un izlaidumu organizāciju, gan plānotajiem 10.klases uzņemšanas pasākumiem un jaunajiem “groziem”.

Ziņo – Lilita Kreicberga, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.