15.03.2019
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (18.03.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 18.martā plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1. Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā petankā.

ZIŅO – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs

 

2. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra nolikumā Nr.4
„Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas nolikums”.

ZIŅO – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3. Par pirmsskolas grupas atvēršanu Valkā 2019.gada 1.septembrī.

ZIŅO – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4. Par vasaras dežūrgrupu darbu, sakarā ar PII “Pasaciņa” ēdnīcas remontu – priekšlikumu izskatīšana.

ZIŅO – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5. Par PII “Pasaciņas” saimniecisko jautājumu organizēšanu – konkrētie priekšlikumi par saimniecisko lietu organizēšanu.

Ziņo – Laila Ozoliņa, PII “Pasaciņa” vadītāja

 

6. Informācija par veiktajiem pasākumiem vidusskolas klašu grupas skolēnu piesaistei.

ZIŅO – Lilita Kreicberga, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore

 

7. Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.