14.12.2018
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (17.12.2018)

Sēde sasaukta 2018. gada 17.decembrī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1. Valkas PII “Pasaciņa” vecāku padomes iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Laila Ozoliņa, PII “Pasaciņa” vadītāja

 

2. Par finansiālo atbalstu Valkas Vissvētākās Dievmātes Ibērijas ikonas pareizticīgo draudzei.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

3. Par pirmsskolas grupas atvēršanu.
Ziņo – Ramona Lapiņa, Izglītības speciāliste


4. Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.