14.02.2020
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (17.02.2020.)

Sēde sasaukta 2020.gada 17.februārī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 33.pielikumā.

 

2.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.3 “Valkas novadpētniecības muzeja nolikums”.

 

3.   Par apmācību apmaksu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas psiholoģei.

 

4.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 26.jūnija nolikumā Nr.10 “Jāņa Cimzes Balvas nolikums”.

 

5.   Par Valkas pirmsskolas izglītības iestāžu reorganizāciju.

 

6.   Par dalības maksu Valkas novada domes organizētajos sporta pasākumos.

 

7.   Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.