14.10.2020
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (16.10.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 16.oktobrī plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

1.     Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 35.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2.   Par grozījumu Valkas novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumā “Par atbalstu skolēnu ēdināšanai 2020./2021. mācību gadā” (sēdes protokols Nr.10, 16.§).

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3.   Par Valkas novada Vijciema sākumskolas likvidēšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4.   Informācija par Valkas novada studējošo stipendiju piešķiršanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.   Informācija par jaunatnes lietām.

Ziņo – Romina Meļņika, jaunatnes lietu speciāliste

 

6.   Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.