12.04.2019
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (15.04.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 15.aprīlī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par grāmatas projektu “Voldemārs Zāmuēls”.

ZIŅO – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

2.   Par volejbola nometnes rīkošanu vasarā.

ZIŅO – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3.   Par finansējuma piešķiršanu Valkas novada bērnu – jaunatnes sporta skolas audzēkņu pusdienām.

Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes daļas vadītājs

 

4.   Informācija par :

- “Radio Arena” darbības plāniem un attīstību;

- Valkas pilsētas kultūras nama un kultūras dzīvi Valkā – par turpmākiem plāniem un kultūras pasākumiem Valkas pilsētā, kultūras dzīves attīstību utt.

ZIŅO – Māris Žigats, Valkas pilsētas Kultūras nama direktors

 

5.   Par grozījumiem 2019.gada 28.februāra Valkas novada domes lēmumā (sēdes protokols Nr.3, 6.§) “Par dalību XI Starptautiskajā folkloras festivālā “Dejas mieram” Ibillinā, Izraēlā”.

ZIŅO – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

6.   Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.