11.01.2019
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (14.01.2019)

Sēde sasaukta 2019. gada 14.janvārī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē

 

Darba kārtība :

1.     Par nolikuma Nr.___ “Valkas novada amatiermākslas kolektīvu un to vadītāju apbalvošanu” apstiprināšanu.

Ziņo – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

2.     Par atstrādāto darba laiku pēc studiju beigšanās.

Ziņo – R.Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3.     Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gadā.

Ziņo – R.Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4.     Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2019.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.

Ziņo – R.Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.     Par SPII “Pumpuriņš” statusu.

Ziņo – R.Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6.     Informācija par 2019.gada plāniem (prioritārajiem darbiem un pasākumiem) izglītībā, kultūrā un sportā.

Ziņo – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas speciālisti

 

7.     Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.