08.11.2019
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (11.11.2019.)

Sēde sasaukta 2019.gada 11. novembrī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Nodibinājuma “Fonds “Plecs”” ziņojums par Vecāku izglītības programmas ieguvumiem.

ZIŅO – Nodibinājuma “Fonds “Plecs”” pārstāvis

 

2.   Par finansiālu atbalstu biedrībai “Ozollīči” ceļveža-albuma izdošanai.

Ziņo – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

3.   Par finansiālu atbalstu mācību treniņu nometnes nodrošināšanai.

Ziņo – Māris Koops, Sporta speciālists Valkā, Stadiona pārzinis

 

4.   Par kaķu izstādes “Valkas kauss 2020” organizēšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija nolikumā Nr.7 “Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikums”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6.   Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.