06.04.2018
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība

Sēde sasaukta pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība:

 1. Par noteikumu Nr.___ “Par Valkas J.Cimzes Mūzikas un Valkas Mākslas skolu pedagogu materiālo stimulēšanu” apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 1. Par noteikumu Nr.__ “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas ar izciliem sasniegumiem kultūrā un naudas balvu apmēru” apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 1. Par Noteikumu Nr.__ “Par Valkas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu apbalvošanu” apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 1. Par noteikumu Nr.__ “Par finansējuma piešķiršanu sporta biedrībām un nevalstiskajām organizācijām” apstiprināšanu.

Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs

 1. Par Biedrības “Mēdiju platforma” īsfilmu projekta realizāciju.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 1. Par finansiālu atbalstu sporta inventāra iegādei.

Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs

 1. Par atbalstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 1. Par dalību Vislatvijas turnīrā “Prāta spēles: simtgades kauss”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 1. Informācija par Valkas novada Izglītības attīstības programmu 2018.-2022.gadam.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 1. Informācija par izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumiem.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 1. Informācija par pirmsskolas pedagogu algām.

Ziņo – Laila Ozoliņa, PII “Pasaciņa” vadītāja

 1. Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.