31.05.2013
Izdots jaunākais pašvaldības informatīvā izdevuma numurs

Izdots kārtējais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Privātmājās un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie Valkas novada iedzīvotāji savās pastkastītēs izdevumu saņems tuvākajās dienās (vēlākais izdevuma saņemšanas datums – 04.06). Elektroniski to var lasīt šeit

Jaunākajā izdevumā lasiet:
•    Ar gandarījumu un nākotnes izjūtu (četros gados paveiktais un iestrādes jauniem projektiem);
•    Domes sēdē pieņemtie lēmumi;
•    Paziņojumi par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi un sabiedrības līdzdalību;
•    Valgas – Valkas dvīņu pilsētu festivāla „Skanošā Livonija” programma;
•    Apjomīga kultūras un folkloras vērtību vākšanas ekspedīcija Valkas novadā;
•    10.Starptautiskais teātru festivāls „Tālvils 2013”;
•    Aicina bērnu vasaras nometnes „Muižas noslēpums” un „Emociju virpulis laukos”;
•    Darbs, kas darīts ar mīlestību, nes bagātu ražu (par Kārķu pamatskolas direktori Valliju Ābeli);
•    Aktuālā informācija izglītībā, kultūrā, sportā, veselības aprūpē u.c.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.