01.02.2013
Izdots jaunākais pašvaldības informatīvā izdevuma numurs

Izdots šī gada pirmais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs. Šogad informatīvo izdevumu lasītājiem visā Valkas novadā piegādās VAS „Latvijas Pasts”. Saskaņā ar noslēgto līgumu, informatīvais izdevums tiks izplatīts privātmāju un daudzdzīvokļu māju fizisko personu pastkastītēs. Elektroniski to var lasīt šeit.

Jaunākajā izdevumā lasiet:
•    Intervija ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Kārli Albergu;
•    Domes sēdē pieņemtie lēmumi;
•    Saistoši noteikumi par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu un par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu;
•    Vijciemiešiem jauns sporta inventārs;
•    Sēļos labiekārtota sociālo pakalpojumu telpa;
•    Valkas novadā paveiktie darbi 2012.gadā;
•    Aktuālā informācija izglītībā, kultūrā, sportā un veselības aprūpē.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.