Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus:   Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, valsts reģ.Nr. DF 5740, ražošanas gads – 1998., nosacītā cena: EUR 170,00 ieskaitot PVN. Vieglo automašīnu – Mazda 323, valsts reģ.Nr. ED 5247, ražošanas gads – ...

01.11.2016

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.panta 2.daļu Valkas novada dome, reģ.Nr.90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701, informē, ka Valkas novada domes 2016.gada 29.septembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par SIA Enefit Power & Heat Valka kapitāla daļu pārdošanu” ...

06.10.2016

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Rušķi”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.9452 004 0015 – sākumcena EUR 1 255.00, nodrošinājums EUR 125.50, izsole 20.10.2016. plkst. 11‑30.   Pirmpirkuma ...

13.09.2016

 Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus:   Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, valsts reģ.Nr. DF 5740, ražošanas gads – 1998., nosacītā cena: EUR 224,00 ieskaitot PVN. Vieglo automašīnu – Mazda 323, valsts reģ.Nr. ED 5247, ražošanas gads – ...

05.09.2016

 Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus: Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, valsts reģ.Nr. DF 5740, ražošanas gads – 1998., nosacītā cena: EUR 280,00 ieskaitot PVN. Vieglo automašīnu – Volvo 940, valsts reģ.Nr. JG 6679, ražošanas gads – 1995., ...

01.08.2016

Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu:   Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, izgatavošanas gads – 1998, nosacītā cena EUR 350,00 ieskaitot PVN; Vieglo automašīnu ...

13.04.2016
>