01.12.2020
SIA “Vidzemes slimnīca” nodod atsavināšanai rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - Valkā, Rūjienas ielā 3

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” nodod atsavināšanai rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - Valkā, Rūjienas ielā 3, kadastra Nr.94010080553,  kas sastāv no: zemes gabala (kadastra apzīmējums 94010080044), ar platību 1,6322 ha, uz kura atrodas  apbūves: ar kadastra apzīmējumu 94010080553001 – slimnīca, 4778,5 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 94010080553003 – piebūve, 619,0 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 94010080553007 – noliktava, 130,1 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 94010080553008 – sūkņu māja 30,2 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 94010080553009 – garāža 641,1 m2 platībā.

 

Izsole notiks 2021.gada 15.janvārī plkst.11.00, SIA “Vidzemes slimnīca”, Jumaras ielā 195, Valmierā, LV-4201, C korpusa, 7.stāvā, konferenču zālē Nr.725. Izsoles nosacītā sākumcena 159000,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR,  nodrošinājums par piedalīšanos izsolē  15900,00 EUR, izsoles reģistrācijas maksa 150,00 EUR. Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”. Rakstiska pieteikuma iesniegšanas termiņš, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu, līdz 2021.gada 14.janvāra plkst.16.00.

 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem tīmekļvietnē www.vidzemesslimnica.lv un pieteikumu reģistrācija izsolei notiek darba dienās darba laikā - Jumaras ielā 195, Valmierā, LV-4201, C korpusa 7.st. lietvedībā, telpā Nr.715

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.