29.01.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz telpu - kabinets Nr.013 Valkā, Rīgas iela 24

Valkas novada dome izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz telpu ar kopējo platību 17.6m2, Valkā, Rīgas ielā 24, trešais stāvs, telpas numurs Nr.013, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0532 001 012.

Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.

Nosacītā nomas maksa mēnesī: par 1m2 EUR 1.40 bez PVN.

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2021.gada 25.februāra plkst.16.00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

Pieteikumu atvēršanas sēde notiks 2021.gada 26.februārī plkst.10:00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo Meļķi, tālr.64781272; mob.tel. +37126465346.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.