04.07.2019
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem, Valka, Varoņu iela 39A, ražošanas kompleksa korpuss B

 

Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.jūnijā ir notikusi mutiska izsole nomas objektam –Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss B :

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 21.06.2019. lēmumu (protokols Nr.7.,2.§) ir apstiprināti izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss B) ar nomas maksu mēnesī par EUR EUR 336.01, bez PVN, nosakot nomas līguma termiņu – 30 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents  - SIA “PEPI RER”, reģistrācijas numurs 44103026983, juridiskā adrese Parka iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701.

 

Objekts tiek iznomāts Izsoles pieteikumā pievienotā Biznesa plāna realizēšanai.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.