31.05.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem Investīciju objekts “Ražošanas ēka un teritorija “Ķieģeļceplis”, Valka, Valkas novads

Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.maijā ir notikusi rakstiska izsole uz investīciju objekta “Ražošanas ēka un teritorija “Ķieģeļceplis”, Valka, Valkas novads, nomas tiesībām.

 

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Valkas novada domes 27.05.2021. sēdes lēmumu (protokols Nr.6.,12.§) ir apstiprināti rakstiskas nomas tiesību izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības investīciju objekts “Ražošanas ēka un teritorija “Ķieģeļceplis”, Valka, Valkas novads, sastāv no:

1)      zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā, noliktavas ēkas jaunbūve 2404.4m2, pakošanas ceha jaunbūve ar administratīvajām un sadzīves telpām 1818.0m2,

2)      zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325, daļa 2.5ha platībā, apsardzes ēka 6.4m2,

3)      pievedceļš, dziļurbums, labiekārtota teritorija ar ūdens ņemšanas vietām (dīķiem), iežogota teritorija;

4)      apbūves tiesība uz zemes vienību “Ķieģeļceplis”, kadastra apzīmējums 9401 004 0015 visā tās platībā un zemes vienības Valkā, “Cepļa pļavas”, kadastra apzīmējums 9401 004 0325, daļu 2.5ha platībā.

 

Nomas maksa mēnesī 2560,-EUR bez PVN, nomas līguma termiņš – 30 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par minēto nomas objektu ir ieguvis “ESTLAT Building Co”OÜ, reģistrācijas numurs 14886711

 

Objekts tiek iznomāts modulāru un karkasa elementu ražošana no kalibrēta kokmateriāla, līmsijām un krusteniski līmētiem koka paneļiem, ražotnes izveidei.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.