03.03.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem Biroja telpas, Rīgas iela 24, Valka, Valkas novads

Valkas novada dome informē, ka šī gada 26.februārī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – telpas Valkā, Rīgas ielā 24, 3.stāvā, kabinets Nr.13.

 

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 26.02.2021. lēmumu (protokols Nr.2.,1.§) ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – telpa, Valkā, Rīgas ielā 24, (trešajā stāvā, kabinets Nr. 13, platība 17.6m2). Nomas maksa mēnesī par 1 m2 1.45 EUR, bez PVN, nomas līguma termiņš – 10 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents Liene Polakena

 

Objekts tiek iznomāts šūšanas darbnīcas vajadzībām.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.