06.07.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem

Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem

 

Tirdzniecības zāle, kabinets Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā)

 

Valkas novada dome informē, ka šī gada 16.jūnijā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā). 

 

Izsolē piedalījās trīs pretendenti.

 

Ar Valkas novada domes 05.07.2021. lēmumu (protokols Nr.9.,7.§) ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpu grupa Nr.001, 92,3 m2 platībā), izsoles gaitu, kur nosolītā nomas maksa mēnesī 1.70,-EUR mēnesī, bez PVN, par pirmo nomas gadu un 2.00 EUR bez PVN, mēnesī sākot no otrā nomas gada.

 

 Nomas līguma termiņš 10 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents SIA “Optic Guru”, reģ.nr. 50103179811. 

 

Objekts tiek iznomāts optikas salona vajadzībām.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.