29.11.2019
Paziņojums par apbūves tiesības izsoli uz zemes vienības daļu “Cepļa pļavas”, Valka, Valkas novads

Valkas novada dome izsludina mutisku izsoli uz apbūves tiesību zemes vienības daļā “Cepļa pļavas”, Valka, Valkas novads.

 

Izsoles objekts - zemes vienības “Cepļa pļavas”, ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325, daļa ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325 8001,  3.0806ha platībā.

 

OBJEKTA lietošanas mērķis – līdz apbūves veikšanai – lauksaimniecība, pēc apbūves veikšanas zemes lietošanas mērķis tiks pārskatīts un mainīts, ņemot vērā, ka zemes vienība tiks iekļauta ražošanas apbūves teritorijā.

 

OBJEKTA nosacītās apbūves tiesību maksas apmērs 62,-EUR, bez PVN, gadā.

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 30 gadiem.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Pieteikumu reģistrācija līdz 2019.gada 12.decembra plkst.16:00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701.

 

Apbūves tiesības izsole 2019.gada 13.decembrī plkst.10.00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties ar pa tālruni 64707499.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.