03.01.2018
Izsludina atkārtotu rakstisku izsoli uz tirdzniecības zāles, kabineta un tualetes nomu Valkā, Rīgas ielā 22

Valkas novada dome izsludina atkārtotu rakstisku izsoli uz nedzīvojamu iekštelpu – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete, Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpas numurs Nr.001.,92.3m2 platībā), kadastra numurs 9401 001 0503 001, nomu. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.

 

Nosacītā nomas maksa mēnesī: par 1m2 pirmajā gadā ir EUR 1.50 bez PVN, sākot ar otro nomas gadu EUR 1.70 bez PVN.

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Minētajās telpās nedrīkst nodarboties ar šādu komercdarbību:

  • jebkādu lietotu preču tirdzniecību un uzglabāšanu;
  • rūpnieciski ražotu alkoholisko produktu tirdzniecību un uzglabāšanu, izņemot lietošanai uz vietas (kafejnīca u.tml.);
  • svaigas gaļas un zivju produktu tirdzniecību un uzglabāšanu. 

 

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads[uz]valka[punkts]lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 15.janvāra plkst.9.00, Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 15.janvārī plkst.11.00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo Meļķi, tālr.64781272; mob.tālr.: +37126465346.

 


 

 

Telpu (tirdzniecības zāle, kabinets un tualete) nomas tiesību izsoles Rīgas iela 22, Valkā, rezultāti:

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt nomas līgumu par telpu (tirdzniecības zāle, kabinets, tualete) Rīgas ielā 22, Valkā, nomu ieguva Laima Ādamsone. 19.01.2018. noslēgts nomas līgums ar izsoles uzvarētāju.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.