Iznomā zemi

Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu

Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām

 

Nomas līguma termiņš 5 gadi

 

 

Pilsēta/pagasts

Zemes gabala kadastra apzīmējums

 

Nosaukums

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība

Zemes gabala nomas maksa (gadā)

Prognozētā nomas maksa EUR, bez PVN 2017.g.

 

VALKAS PILSĒTA

 

Valka

9401 008 0719

Celtnieks 99

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0701

Celtnieks 81

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0605

Celtnieks 118

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0754

Celtnieks 101

0.14

1.5% no kad.vērtības

21.00

Valka

9401 008 0616

Celtnieks 129

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0615

Celtnieks 128

0.07

1.5% no kad.vērtības

10.50

Valka

9401 008 0620

Celtnieks 133

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0617

Celtnieks 130

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0618

Celtnieks 131

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 5326

Celtnieks 500

0.2

1.5% no kad.vērtības

28.50

Valka

9401 008 0354

Celtnieks 197

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0768

Celtnieks 100A

0.19

1.5% no kad.vērtības

27.36

 

ĒRĢEMES PAGASTS

 

Ērģemes pagasts

9452 011 0170

Lejasstrūgas

1.6

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

64.00

Ērģemes pagasts

9452 003 0095

Stabiņi

0.6942

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

27.77

Ērģemes pagasts

9452 008 0314

Valsts brīvā zeme (Irbītes)

1.73

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

69.20

 

KĀRĶU PAGASTS

 

Kārķu pagasts

9466 001 0016

Valsts brīvā zeme (Ārcelpēni)

1.75

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

70.00

Kārķu pagasts

9466 009 0132

Priedkalnītes

1.6149

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

64.60

 

VALKAS PAGASTS

 

Valkas pagasts

9488 003 0345

Bērzezers 12

0.09

1.5% no kad.vērtības

6.39

Valkas pagasts

9488 003 0273

Bērzezers 38

0.1063

1.5% no kad.vērtības

6.86

Valkas pagasts

9488 003 0299

Valsts brīvā zeme (Bērzezers 41)

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0392

Bērzezers 43

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0327

Bērzezers 105

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0220

Bērzezers 115

0.08

1.5% no kad.vērtības

5.16

Valkas pagasts

9488 003 0202

Valsts brīvā zeme (Bērzezers 125)

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0330

Bērzezers 135

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0212

Valsts brīvā zeme (Bērzezers 138)

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0338

Bērzezers 155

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0418

Valsts brīvā zeme (Bērzezers 166)

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0343

Valsts brīvā zeme (Bērzezers 210)

0.1

1.5% no kad.vērtības

6.45

Valkas pagasts

9488 014 0138

Valsts brīvā zeme (Atvases)

1.16

Ne mazāk kā 40EUR/ha

46.40

Valkas pagasts

9488 014 0046

Valsts brīvā zeme (Slavēni)

2.1

Ne mazāk kā 40EUR/ha

84.00

Valkas pagasts

9488 010 0083

Mežvīni 1

1.5254

Ne mazāk kā 40EUR/ha

61.01

Valkas pagasts

9488 006 0206

Lejassilmājas

6.2

Ne mazāk kā 40EUR/ha

248.00

Valkas pagasts

9488 006 0134

Jēkabi 1

6.37

Ne mazāk kā 40EUR/ha

254.80

Valkas pagasts

9488 006 0309

Lazdas 1

0.4766

Ne mazāk kā 40EUR/ha

19.06

Valkas pagasts

9488 006 0304

Lazdas

0.4

Ne mazāk kā 40EUR/ha

16.00

Valkas pagasts

9488 010 0067

Kastaņas

1.4497

Ne mazāk kā 40EUR/ha

57.99

Valkas pagasts

9488 006 0430

Valsts brīvā zeme (Lejassilmājas)

6.01

Ne mazāk kā 40EUR/ha

240.40

Valkas pagasts

9488 014 0055

Valsts brīvā zeme (Slavēni-ēkas)

1.85

Ne mazāk kā 40EUR/ha

74.00

Valkas pagasts

9488 003 0098

Pedele

0.3

Ne mazāk kā 40EUR/ha

12.00

Valkas pagasts

9488 010 0084

Valsts brīvā zeme (Taigas)

1.11

Ne mazāk kā 40EUR/ha

44.40

Valkas pagasts

9488 010 0079

Valsts brīvā zeme (Ķirši)

1.25

Ne mazāk kā 40EUR/ha

50.00

Valkas pagasts

9488 010 0081

Mežvīni 2

1.1492

Ne mazāk kā 40EUR/ha

45.97

Valkas pagasts

9488 006 0303

Āboliņi

0.4

Ne mazāk kā 40EUR/ha

16.00

Valkas pagasts

9488 006 0307

Pļavnieki

0.5495

Ne mazāk kā 40EUR/ha

21.98

Valkas pagasts

9488 006 0315

Pļavnieki

0.5

Ne mazāk kā 40EUR/ha

20.00

Valkas pagasts

9488 009 0117

Vēžukrogs

0.48

Ne mazāk kā 40EUR/ha

19.20

Valkas pagasts

9488 009 0076

Cimzes

2.2

Ne mazāk kā 40EUR/ha

88.00

Valkas pagasts

9488 006 0313

Krūkļi

0.35

Ne mazāk kā 40EUR/ha

14.00

Valkas pagasts

9488 004 0062

Valsts brīvā zeme (Ķeizarpurvs 1)

0.86

Ne mazāk kā 40EUR/ha

34.40

Valkas pagasts

9488 004 0060

Valsts brīvā zeme (Ķeizarpurvs 1)

1.85

Ne mazāk kā 40EUR/ha

74.00

Valkas pagasts

9488 006 0266

Valsts brīvā zeme (Jaundruvas 2)

0.3

Ne mazāk kā 40EUR/ha

12.00

Valkas pagasts

9488 010 0160

Valsts brīvā zeme (Brandiņi)

0.52

Ne mazāk kā 40EUR/ha

20.80

Valkas pagasts

9488 006 0419

Valsts brīvā zeme

0.7

Ne mazāk kā 40EUR/ha

28.00

Valkas pagasts

9488 006 0241

Valsts brīvā zeme (Māja Nr.1)

0.32

Ne mazāk kā 40EUR/ha

12.80

Valkas pagasts

9488 009 0041

Valsts brīvā zeme (Silkalni)

0.54

Ne mazāk kā 40EUR/ha

21.6

Valkas pagasts

9488 006 0186

Valsts brīvā zeme (Pērkoni)

0.33

Ne mazāk kā 40EUR/ha

13.20

Valkas pagasts

9488 010 0072

Medņi

1.25

Ne mazāk kā 40EUR/ha

50.00

Valkas pagasts

9488 010 0082

Pakalniņi 2

0.93

Ne mazāk kā 40EUR/ha

37.20

 

VIJCIEMA PAGASTS

 

Vijciema pagasts

9492 005 0064

Bez adreses

3.9

Ne mazāk kā 40EUR/ha

156.00

Vijciema pagasts

9492 004 0142

Bez adreses

1.8

Ne mazāk kā 40EUR/ha

72.00

Vijciema pagasts

9492 004 0454

Zemītes

0.91

Ne mazāk kā 40EUR/ha

36.40

Vijciema pagasts

9492 004 0325

Bajāri

0.24

Ne mazāk kā 40EUR/ha

9.60

 

ZVĀRTAVAS PAGASTS

 

Zvārtavas pagasts

9496 008 0200

Viļņi

5.87

Ne mazāk kā 40EUR/ha

234.80

Zvārtavas pagasts

9496 008 0111

Vecšodi

11.5

Ne mazāk kā 40EUR/ha

460.00

Zvārtavas pagasts

9496 008 0156

Vecšodi

1.97

Ne mazāk kā 40EUR/ha

78.80

Zvārtavas pagasts

9496 008 0055

Avoti

11.6

Ne mazāk kā 40EUR/ha

464.00

Zvārtavas pagasts

9496 008 0122

Valsts brīvā zeme (Rijnieki)

0.53

Ne mazāk kā 40EUR/ha

21.20

 

 

Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Valkas Novada Vēstis” uz minēto zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to izvietojumu shēmas var iepriekš sazinoties pa tālruni 64707499, 25749130, vai klātienē Beverīnas ielā 3, Valkā, 15.kabinetā.

 

Informācija sagatavota 2017.gada 18.oktobrī

 

 

FIZISKAS PERSONAS IESNIEGUMS PAR ZEMES NOMU

 

JURIDISKAS PERSONAS IESNIEGUMS PAR ZEMES NOMU

>