Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli", 9' panta 3.daļa nosaka, ja nodokļu maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā.

 

Ar pieņemtajiem dokumentiem nodokļu maksātāji var iepazīties trīsdesmit dienas no to pieņemšanas dienas (Valkā, Beverīnas ielā 3, 1. stāvā, 13.kabinetā).

 • 2020. gada 26. oktobrī pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-159/20/68, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Raiko Helemeta, dzim. 06.11.1981.
 • 2020. gada 26. oktobrī pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-159/20/69, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Lauri Juhansona, dzim. 23.06.1986.
 • 2020. gada 30. septembrī pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/217, par administratīvā akta piespiedu izpildi Raiko Helemetam, dzim. 06.11.1981.
 • 2020. gada 30. septembrī pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/218, par administratīvā akta piespiedu izpildi Lauri Juhanson, dzim. 23.06.1986.
 • 2020. gada 28. septembrī pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/20/27, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no Ilonas Ceriņas, dzim. 20.02.1964..
 • 2020. gada 28. septembrī pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/20/28, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no kooperatīvās sabiedrības CERĪBA, reģ. Nr. 40003128906.
 • 2020. gada 24. septembrī pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/20/23, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu Elmāram Ataram, dzim. 27.08.1962.

 • 2020. gada 24. septembrī pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/20/24, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu Elitai Pupai, dzim. 26.01.1971.

 • 2020. gada 23. augustā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/171, par administratīvā akta piespiedu izpildi no Jāņa Kalniņa, dzimis 13.02.1973.
 • 2020. gada 19. augustā pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/20/19, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Guntara Grīnberga, dzimis 19.04.1970.

 • 2020. gada 19. augustā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/65, par administratīvā akta piespiedu izpildi no kooperatīvās sabiedrības "CERĪBA", reģistrācijas Nr. 40003128906.

 • 2020. gada 19. augustā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/71, par administratīvā akta piespiedu izpildino Guntara Grīnberga, dzimis 19.04.1970.

 • 2020. gada 18. augustā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/46, par administratīvā akta piespiedu izpildi Elmāram Ataram, dzim. 27.08.1962.
 • 2020. gada 3. martā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/23, par administratīvā akta piespiedu izpildi Lauri Juhanson, dzim. 23.06.1986.

 • 2020. gada 3. martā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/24, par administratīvā akta piespiedu izpildi Raiko Helemets, dzim. 06.11.1981.

 • 2020. gada 2. martā pieņemts Brīdinājums Nr.14-9/20/20, par administratīvā akta piespiedu izpildi Jānim Kalniņam, dzim. 13.02.1973.

 • 2020. gada 25. februārī pieņemts lēmums - izpildrīkojums Nr.14-15/20/5, par administratīvā akta piespiedu izpildi Elitai Pupai, dzim. 26.01.1971.
 • 2020. gada 19. februārī pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/8, par administratīvā akta piespiedu izpildi Guntaram Grīnbergam, dzim. 19.04.1970.
 • 2019. gada 17. janvārī pieņemts Brīdinājums Nr.14-9/19/14, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Jānim Seilim, dzim. 18.07.45.

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Daira Zalužinska