14.08.2019
Informē par nekustamā īpašuma "Ērģemes sakaru nodaļa" izsoli

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma "Ērģemes sakaru nodaļa", Ērģemes pagastā, Valkas novadā, atsavināšanu.

 

Nekustamais īpašums "Ērģemes sakaru nodaļa" sastāv no vienstāva pasta ēkas, palīgceltnēm un zemes gabala 847 m2 platībā, kadastra Nr. 9452 008 0258.

 

Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli paredzēta 2019.gada 20. septembrī plkst. 11.30  Ziemeļu ielā 10, Lidosta "Rīga", Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - 800 eiro. Pieteikties un reģistrēties izsolei, kā arī detalizētāku informāciju var saņemt pie izsoles rīkotāja darba dienās darba laikā no 12.08.2019. līdz 13.09.2019 pa tālruni 29420864.

 

Avots: http://ipasumi.pasts.lv/estatesBuy/entry/191

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.