13.05.2017
Informācija par administratīvā akta piespiedu izpildi

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešajai daļai, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties.

 

Valkas novada pašvaldībā 2017. gada 10. maijā sagatavots Brīdinājums Nr.3-9/17/779 par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Lūdzam Valentīnu Babariko, dzim. 04.01.1958. līdz 01.06.2017. sazināties ar nekustamā īpašuma nodokļa administratoru, lai iepazītos ar Brīdinājumu. Tālrunis 29237967

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>