06.08.2018
Informācija iedzīvotājiem par ūdens padevi pilsētā

Lai iedzīvotājiem ieviestu skaidrību par karstā ūdens padeves atslēgumiem pilsētā, Valkas novada domes siltumapgādes nodaļa dara zināmu, ka dzīvojamo māju siltummezglos uzstādītajiem siltumenerģijas skaitītājiem vienu reizi divos gados ir jāveic verifikācija (pārbaude), kā to paredz MK noteikumi Nr. 40

 

Tuvākā vieta, kur to var izdarīt, ir Rīga. Tas nozīmē, ka mēraparāts ir jānoņem, jāsagatavo pārbaudei, jāaizved uz Rīgu, kur tam veic verifikāciju, kas ilgst 3 - 4 dienas atkarībā no noslogotības, jāatved no Rīgas un jāuzstāda atpakaļ siltummezglā. Tā kā šogad ir jāveic siltumskaitītāju pārbaude 36 dzīvojamām mājām, siltumapgādes nodaļa ir saplānojusi to izdarīt 2 reizēs, precīzi laiki un datumi ir norādīti paziņojumā uz attiecīgo dzīvojamo māju ieejas durvīm.

 

Kas attiecas uz karstā ūdens padevi Varoņu kvartāla dzīvojamām mājām, informējam, ka Valkas novada domes siltumapgādes nodaļa ir izdarījusi visu nepieciešamo, lai varētu atjaunot kārstā ūdens padevi. Pašreiz karstā ūdens padeve ir atkarīga no būvniekiem, kas veic ražošanas ēku celtniecību Varoņu ielā 37; 39A.        

 

1.augustā novada dome noteica termiņu -  vienu nedēļu, lai būvnieki savestu kārtībā siltumtrasi karstā ūdens nodrošināšanai iedzīvotājiem. Tiklīdz tas tiks izdarīts, informēsim iedzīvotājus par karstā ūdens padeves atjaunošanu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.